Portret wykonany przez Zuzię (kl. IV) bierze udział w konkursie

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to,
abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.”
(Z pamiętnika Janusza Korczaka)Wszystkim zainteresowanym postacią Janusza Korczaka polecamy następujące strony:

 http://2012korczak.pl

http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2153

http://www.pskorczak.org.pl/

Praca wykonana przez Lidzię (kl. IV) bierze udział w konkursie

Pocztówka

Powyższa pocztówka wykonana przez Michała W. (kl. II gimnazjum) bierze udział w konkursie

Poniższe sprawozdanie Radka (II gimnazjum) bierze udział w konkursie:

SPRAWOZDANIE
z PRELEKCJI nt. JANUSZA KORCZAKA

Informacje wstępne
Jestem uczniem trzeciej klasy gimnazjum szkoły publicznej w Genewie Cycle d'orientation de Budé. W październiku bieżącego roku podjąłem decyzję, że zaprezentuję postać Janusza Korczaka moim kolegom ze szwajcarskiej szkoły. Chciałem nadmienić, iż społeczność mojej szkoły jest wielonarodowościowa i że mało kto orientuje się w kulturze polskiej, poza Polakami oczywiście. Wydawało mi się więc bardzo ważne, aby przedstawić właśnie Janusza Korczaka, który walczył o prawa wszystkich dzieci i młodzieży.

Wystąpienie
Okazja do prezentacji nadarzyła się 19 października na lekcji języka francuskiego (14.30 – 15.00). W klasie obecnych było 17 uczniów. Nauczycielka - Pani Minna Carstensen udzieliła mi około 30 minut czasu.
Do wystąpienia przygotowywałem się około tygodnia.
Etapy przygotowań:
1.      Przeszukiwanie różnych źródeł informacji oraz zbieranie materiałów
2.      Przygotowanie pisemne referatu, wydruk
3.      Trening ustnej prezentacji
4.      Wystąpienie przed klasą
5.      Ocena mojej pracy przez nauczyciela
Referat podzieliłem na trzy zintegrowane części:
1.      Biografię Janusza Korczaka
2.      Historię getta warszawskiego i śmierć w Treblince
3.      Informacje o prawach dziecka
   
Podsumowanie
Nauczycielka oceniła moją prelekcję na celująco. Widziałem, że była zainteresowana. Jestem również zadowolony z reakcji uczniów (niektórzy byli nawet wzruszeni). Najważniejsze, że usłyszeli, kim był i co zrobił dla nas Janusz Korczak; że zrozumieli ten wielki akt humanizmu.

Załączniki:
1. Le ghetto de Varsovie
2. Janusz Korczak